G11 Własności fizyczne substancji

Materia w różnych stanach skupienia, sprężystość, plastyczność, kruchość, dyfuzja, skale temperatur, siły międzycząsteczkowe, gęstość.