P19 Gazy i zasady termodynamiki II

Poziom II

Równanie Clapeyrona, silnik cieplny, zasady termodynamiki, obiegi cieplne, sprawność obiegu.