P18 Gazy i zasady termodynamiki I

Poziom I

Równanie stanu gazu, przemiany gazowe, równanie Clapeyrona, praca w przemianach, energia wewnętrzna, silniki cieplne.