P17 Właściwości sprężyste ciał stałych II

Poziom II

Prawo Hookea, wytrzymałość materiału, siła sprężystości, energia sprężystości, układy sprężyn.