P16 Hydrostatyka II

Poziom II

Ciśnienie hydrostatyczne, siła wyporu, zastosowanie prawa Archimedesa.