P15 Hydrostatyka I

Poziom I

Ciśnienie hydrostatyczne, siła parcia, siła wyporu.