P10 Ruch obrotowy I

Poziom I

Moment siły, moment bezwładności, moment pędu, energia w ruchu obrotowym.