P4 Dynamika II

Poziom II

Zasady dynamiki, równia pochyła, tarcie, zasada zachowania pędu.