P3 Dynamika I

Poziom I

Zasady dynamiki, zasada zachowania pędu.