G2 Ruch jednostajnie przyspieszony

Przyspieszenie, prędkość i droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym, swobodny spadek.