G1 Ruch jednostajny

Droga, przemieszczenie, prędkość średnia i chwilowa, ruch jednostajny prostoliniowy.