G20 Ruch drgający


Drgania gasnące, niegasnące, swobodne, wymuszone, wielkości opisujące ruch drgający, izochronizm drgań, energia drgań.