G19 Zjawiska cieplne - zadania


Rozszerzalność cieplna, energia wewnętrzna, pierwsza zasada termodynamiki, bilans cieplny.