G18 Zmiany stanu skupienia

Stan skupienia, procesy zmiany stanu skupienia, ciepło topnienia, ciepło parowania, wymiana ciepła.