G9 Pęd. Zasada zachowania pędu

Pęd ciała, zasada zachowania pędu, druga zasada dynamiki w postaci uogólnionej.