G16 Energia wewnętrzna

Energia wewnętrzna, wymiana ciepła, pierwsza zasada termodynamiki.